Opłaty

Wyszukaj na stronie

Panel logowania

Koszt studiów podyplomowych:

 

Całość 2780,00 zł, w tym:

 

- wpisowe 150,00 zł

- czesne 2600,00 zł

- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 30,00 zł

- dodatkowo indeks 4,00 zł

 

Możliwość dokonywania płatności ratalnej:

  - 10 rat x 278,00 zł

  - 2 raty x 1390,00 zł

 

 

 

Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym państwa

Studia dedykowane są kadrze kierowniczej oraz personelowi organów administracji państwowej i samorządowej w obszarze bezpieczeństwa państwa. Umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu: znajomości konstytucyjnego systemu organów państwa oraz rozumienia ich roli w organizacji państwa polskiego i krajów Unii Europejskiej, analizy zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali lokalnej, regionalnej, państwowej i globalnej, znajomości i stosowania prawa w dziedzinie bezpieczeństwa, znajomości zadań i mechanizmów funkcjonowania różnych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe oraz współpracy między nimi, posługiwania się technikami negocjacji i mediacji stosowanymi przez organy bezpieczeństwa publicznego.

Wydział w Nisku

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Nisku
ul. Chopina 31
37-400 Nisko

tel./fax: 15 844 27 44
www.wsbio-wz-nisko.pl
e-mail: wz.nisko.sekr@wp.pl

Numer rachunku bankowego:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
Oddział 2 PKO BP w Warszawie
45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

©2020 WSBiO. All Rights Reserved. Designed By Rafał Marchut

Search