Rada Wydziału

Rada Wydziału

Skład Rady Wydziału Zamiejscowego w Nisku:

 

dr Marta Powęska

prof. dr hab. Tadeusz Kmiecik

prof. dr hab. Jan Pięta

dr hab. inż. Andrzej Żebrowski

dr inż. Artur Talik

dr Konrad Krzyżak

dr Krzysztof Bojarski

mgr Kinga Urzędowska

Ireneusz Stopyra

Dorota Wyborska

Wydział w Nisku

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Nisku
ul. Chopina 31
37-400 Nisko

tel./fax: 15 844 27 44
www.wsbio-wz-nisko.pl
e-mail: wz.nisko.sekr@wp.pl

Numer rachunku bankowego:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
Oddział 2 PKO BP w Warszawie
45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

©2020 WSBiO. All Rights Reserved. Designed By Rafał Marchut

Search